juridisk

JURIDISK - VILKÅR - ANSVAR - PRIVAT POLICY


Vilkår ved matbestilling ( til å spise i kroa eller ved catering )                                      12.11.2019                                                                                                                                                                                                             

Vi vil vennligst påpeke at hver kontrakt som blir inngått med oss ( muntlig, skriftlig , mail ) , er juridisk bindende.

Det foreligger en forpliktende avtale mellom kjøper og selger fra det tidspunkt selger har utstedt ordrebekreftelse.

Innholdet av den bindende avtalen mellom partene er hva som uttrykkes i ordrebekreftelsen.

Det er i disse salgsbetingelsene stillet krav til skriftlighet og dette er oppfylt  ved bruk av epost eller brev.

Hvis en forening / større gruppe vil bestille mat , må en person være ansvarlig for bestilling og betaling.

Ved bestilling innen 5 dager til en avtalt termin, ligger det utenom våre vanlige bestillingstider og krever et tillegg som er avhengig fra bestillingsmengde eller bestilte matvarer.

25 % av ordregrunnlaget faktureres ved avbestilling senere enn 10 dager før avtalt termin og hele beløpet senere enn 3 dager før avtalt termin.

Antallet bestilt er gjeldende 14 dager før avtalt termin og det er dessverre ikke mulig å redusere antall i ordren mindre enn 14 dager før termin ( pga våre bestillingsfrister).

Maten vil bli levert til antallet som det betales for.


Betaling:


Vi utsteder kun faktura til adresse/epostadresse oppgitt av kunden/ ansvarlig person.

Adressen må være oppgitt i forkant ved bestilling.

Det belastes ett fakturagebyr på kr. 35,- pr. bestilling. Faktura har 7 dagers betalingsfrist.


Priser:


De avtalte priser er de priser som følger av ordrebekreftelsen.

Undersøkelse av varene:

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.

Mangler:

Mener kjøper det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte næringsmidler (mengder, antall, kvalitet m.m.), må  kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt og før næringsmidlene er fortært.

Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.

Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes.

Denne ansvarsbegrensningen gjelder ubegrenset.


Klage:


Dersom man ønsker å klage på produkter levert fra Hof Kro & Kaffe AS, skal det gjøres umiddelbart ved levering eller senest 2 timer etter levering. Henvendelser kan gjøres på telefon 94081201, i våre åpningstider og eller pr epost. En epost med tidsmerking vil bli ansett som en henvendelse i tide.
Hof Kro & Kaffe  tar ikke ansvar for behandling og lagring av leverte produkter etter avhenting og eventuelle feillagring eller skjødesløs håndtering står for kundens regning.

Utstyr:

Næringsmidler leveres på porselen, terrakotta, sølvfat, stål fat, bakker, termokasser m.m
Utstyret leveres tilbake i korrekt antall og mengde .
Dette er selgers eiendom og skal tilbakeleveres til selger.

Det kreves ikke gebyr til utstyret.

Kjøper er ansvarlig for å erstatte selger gjenanskaffelseskostnadene for utstyr som ikke er tilbakelevert innen 5 virkedager etter levering, eller som er ødelagt ved tilbakeleveringen. Erstatningen faktureres særskilt til kjøper.

Det er mulig å leie dekketøy fra Hof Kro & Kaffe - prisen avtales.

Ved retur vil vi gjerne at fatene er frie for matrester og satt tilbake i kassene .

Fordi det stilles høye krav til vask/hygiene er det ikke tillat for privatpersoner å vaske vårt utstyr. Dette må vaskes i vårt anlegg. Derfor ber vi dere om å kun tørke av  matrester, men ellers la fatene være.


Henting av mat:


Buffeter, tapas, desserter og fingermat kan hentes, ferdig anrettet og pyntet , fra våre lokaler i Voldshagan 1.  Maten skal hentes alltid til avtalt tid for å unngå at avkjølt mat varmes opp eller varm mat kjøles ned.


Levering av mat:


Catering : vi leverer på døren etter avtale i ordre. Leveringsadressen må være oppgitt i forkant av levering  for at maten skal bli utlevert til riktig adresse. Eksakt leveringstidspunktet avtales før levering, men et ønsket tidsvindu skal alltid oppgis.

MERK: Vi kjører normalt ut i en 20 km radius fra Hof. Ved leveringer utover dette vurderes lengde og tidsforbruk og det tilkommer et ekstra leveringsgebyr.
Tidsforbruk regnes utifra kjøre- og leveringstid og tilsvarer 550,-/time ink mva.


FORCE MAJEURE:


Hof Kro & Kaffe kan ikke bære ansvar for forhold som ikke er eller kunne vært kontrollert på forhånd. Det kan ikke stilles erstatningskrav eller påberopes rabattering som følge av uforutsette hendelser og eventuelle problemer som måtte oppstå og forhindre produksjon, levering og lignende.
Situasjoner som kan oppstå er f.eks trafikkrelaterte problemer, strømbrudd , tyveri av eiendom og lignende.


Opphavsrett-Ansvar for innholdet:Vi er pliktig til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller i henhold til omstendighetene som indikerer ulovlig aktivitet. Vi er pliktet til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i samsvar med de generelle lover . 

Et ansvar i denne forbindelse er imidlertid bare fra datoen av kunnskap om en konkret krenkelse mulig. Når du blir klar over det som er passende brudd, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.


Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter som ikke har innflytelse på innholdet. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. For innholdet i

koblede sider er alltid den respektive leverandøren eller operatøren av de ansvarlige sidene. De knyttete sider ble vurdert for mulige juridiske brudd på tidspunktet for koblingen. Ulovlig innhold

var ikke gjenkjennelige ved koblingen. En permanent innholdskontroll av de koblede sidene er uten konkrete bevis på overtredelse, urimelig. Ved varsling om brudd vil vi fjerne lenkene umiddelbart.


Copyright

Innholdet som er laget av nettstedsoperatørene og fungerer på disse sidene, er underlagt norsk

copyright. Duplisering, redigering, distribusjon og all form for utnyttelse utenfor

begrensninger av opphavsretten krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen.

Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun til privat, ikke-kommersiell bruk.

Så langt innholdet på denne siden ikke ble opprettet av operatøren,skal opphavsretten til tredjepart bli respektert. Spesielt blir tredjepartsinnhold identifisert som sådan. Skulle det fortsatt være en

brudd på opphavsretten, ber vi om et varsel. 

Vi vil umiddelbart fjerne slikt innhold hvis vi blir klar over brudd.

Gabriele Hager

Impressum

Hof Kro & Kaffe AS  Voldshagan 1 .  3090 Hof i Vestfold . daglig leder Gabriele Hager .  tel. +47 94081201 .  mail kunde@hof-kroogkaffe.no

ORG.-nr. 919724714 MVA    registrert i Brønnøysundregister

© All rights reserved.


  IMPRESSUM :